Lear

Amangkurat-Amangkurat Dan Yang Terlupakan

Saya sebetulnya telah membaca drama Goenawan Muhammad itu. Selayaknya saya membina agakan dan jangkaan yang tinggi. Mahu saya, ia mengacau tidur, dan membuat kehidupan racau. Atau setidaknya puas dengan lengking tragedi seorang raja tua paranoia, tua rapuh, dan garang.

Previous page Next page