John Locke

Membaca Api dan Cahaya di Malaysia

Ini bukan resensi buku. Tetapi tentang suatu prinsip umum dalam politik. Dengan prinsip ini mungkin kita dapat membaca dan meneliti dengan lebih baik sejarah, karya, idea, teori, projek, dan realiti politik.

Politik Kandang

Dengan segala macam fakta yang ditokok-tambah, maklumat yang diputarbelit, terus menerus si babi dan konco-konconya membunuh idealisme yang mereka sendiri bina sebelum revolusi mengguling manusia.

Adakah Malaysia Bersedia untuk Parti Liberal?

Wujudnya keinginan untuk berdebat tentang liberalisme di Malaysia sekarang ini menunjukkan tanda perkembangan intelektual dan kematangan budaya serta keyakinan dan dinamisme, sama ada untuk menyokong atau pun menentangnya. Apabila liberalisme secara serius dicabar atau bahkan diserang atau disalahertikan, saya kira kita telah sampai kepada satu tahap di mana kita perlukan perbincangan yang serius dan sedar […]

TANDA II: Melihat Bunyi

Tulisan kuratorial untuk “Tanda (II)”, pameran lukisan Dato’ M Nasir baru-baru ini.

Visi Radikal Pencerahan Jonathan Israel

Kajian terbaru Pencerahan oleh Jonathan Israel yang diterbitkan dalam tiga jilid menyingkap aspek radikalnya

Pencerahan, Revolusi dan Pemikiran Kritis

Respons Khairul Anam terhadap tulisan Anas Alam Fazili tentang falsafah, pendidikan, pencerahan dan revolusi

Leviathan atau Hakim Adil

Dalam kewujudan sesebuah negara pasti wujud bentuk hubungan yang menjadi lambang persetujuan bersama atau permuafakatan di antara rakyat awam untuk mewujudkan negara dan fungsinya.

Kant dalam Konteks Masyarakat dan Budaya Malaysia

Pencerahan sebenarnya adalah gergaji dua mata. Ia seharusnya membawa perubahan sebenar kepada suatu keadaan yang lebih baik. Dan apakah ‘suatu keadaan yang lebih baik itu’?

Solidariti Buat Aziz Bari

Pada 20 Oktober lalu, Profesor Abdul Aziz Bari digantung daripada mengajar di Universiti Islam Antarabangsa susulan kenyataannya bahawa Raja-raja Melayu boleh dikritik. Esei ini memberi latar sejarah, ulasan dan pandangan tentang isu berkaitan.

Locke dan Dua Karangannya

Perjuangan untuk mencapai demokrasi matang adalah satu projek intelektual, tulis Khalid Jaafar di dalam kata pengantar terhadap buku terbaru IKD, terjemahan karangan kedua dari karya John Locke, Two Treatises of Government.

Akar Kekhuatiran Nurul Izzah

Hasmi bin Hashim
Kekhuatiran Izzah justeru ada asas sejarah dan fakta. Terutama sejak lebih dua dekad lalu apabila kekayaan negeri satu-persatu dirampas pihak Federal… kekayaan yang bukan sedikit.

Previous page Next page