Islam

Al-Ghazali: Antara Islam dan Zindik

Faysal al-Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zandaqah adalah buku ketiga karangan Imam Al-Ghazali yang diterjemah dan diterbitkan oleh Inisiatif Buku Darul Ehsan (IBDE) di samping terjemahan corpus tokoh-tokoh dunia yang lain. Bagi mereka yang mendalami pemikiran yang berlegar dalam agama, buku ini adalah antara buku utama yang harus ditelaah. Sebagai seorang tokoh yang berpengaruh di nusantara, Al-Ghazali […]

Video Penuh Forum Pro dan Kontra Hudud Kelantan

Siri Pertama Kritiké Pencerahan: Islam & Dasar Pemerintahan [VIDEO]

Gelora Akal dalam Resah Agama

Kita berdepan dengan Islam, Melayu dan Malaysia sebagai “orang dalam” yang “faham”: orang yang tidak lagi meneka-neka, tidak lagi mahu melihat kemungkinan-kemungkinan lain

Menjadi Syahid kerana Kesederhanaan

Tentang Mahmoud Muhammad Taha, seorang pemikir Islam Sudan, dijatuhkan hukuman gantung 28 tahun yang lalu.

Lagu Raya yang Sempurna

Penulis lagu raya telah menggambarkan semua ‘cara’ menyambut ritual ini. Suka mahu pun duka.

#KL112 dan Pesan-pesan al-Qaradhawi

Jalan-jalan penghalang untuk berhimpun aman sesungguhnya telah dibuka. Impian dan usaha pemerintah untuk menggagalkan kebangkitan rakyat nampaknya sudah total gagal.

Anwar dan Pluralisme: Menjawab Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady

Penulis menjawab tulisan Dr. Uthman El-Muhammady tentang isu pluralisme dalam ucapan Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Tafsir Muhammad Asad: Mendengungkan Prinsip Abduh

Tidaklah keterlaluan jika dikatakan tren dalam pemikiran Islam kontemporer dapat dikesan dari pengaruh idealog paling terkemuka ini di kalangan pemikir Islam moden, Muhammad Abduh.

Pesan-pesan Terbesar Al-Quran

Pesan-Pesan Terbesar Al-Quran karya Fazlur Rahman- Profesor Pemikiran Islam Universiti Chicago [1919-1988] merungkai secara terperinci dan membongkar ‘pesan-pesan Tuhan’ yang diturunkan oleh Malaikat Wahyu yang secara langsung berbicara di dalam hati Muhammad.

Islam, Kristian

Penulis membesar di kalangan mereka yang beragama Kristian. Tidak seperti yang digemparkan media perdana keharmonian dan toleransi jelas berlaku antara penganut agama berbeza,

Menyaksikan Kebangkitan Rakyat Mesir

Wawancara dengan Dato’ Profesor Madya Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan yang menceritakan pengalamannya menyaksikan kebangkitan rakyat Mesir.

Menjadi Islam dengan Berfikir

Buku Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib yang mengumpulkan banyak pandangan tentang Islam dan hubungannya dengan politik, budaya dan masyarakat.

Akankah Tunisia Menjadi Keping Domino yang Pertama?

Bantahan-bantahan di Kaherah dan di wilayah-wilayah sekitarnya telah mengubah tanggapan yang selama ini menganggap bahawa bangsa Arab dan umat Islam bersifat pasif dalam politik dan senantiasa cenderung terhadap otoritarianisme.

Tiada Paksaan Dalam Agama

Berpandu langsung kepada al-Quran dan Sunnah, Dr. Taha Jabir al-Alwani membincangkan tentang persoalan hukum hadd terhadap orang murtad. Berbeza dengan fahaman umum, beliau tidak menemukan dalil yang kukuh yang menyokong hukuman sebegitu.

Kebebasan Politik dan Demokrasi Liberal dalam Dunia Islam

‘Saya menyeru atas platform Islam yang memerintahkan mereka yang beriman supaya menegakkan kesaksamaan, keadilan dan kemuliaan insan; lantaran merangkul demokrasi berperlembagaan merupakan penegasan pada prinsip-prinsip ini.’

Amukti

Wacana perpaduan tidak perna surut dijadikan jala untuk mengaut laba politik. Tapi ada unsur yang tidak alami dalam seruan tersebut bahkan juga tidak selari dengan kehendak Illahiah.

Locke dan Dua Karangannya

Perjuangan untuk mencapai demokrasi matang adalah satu projek intelektual, tulis Khalid Jaafar di dalam kata pengantar terhadap buku terbaru IKD, terjemahan karangan kedua dari karya John Locke, Two Treatises of Government.

Perkongsian dengan Tuhan

Beberapa penjelasan Khaled Abou El Fadl tentang konsep perkahwinan dan hubungan dengan Allah. Ini adalah terjemahan daripada tulisannya yang bertajuk The State Between Two States (A Partnership With God) yang terbit di dalam bukunya Conference of The Books: The Search for Beauty in Islam.

Hari Natal Sewindu Yang Lalu

Hasmi bin Hashim
Seraya jemaah di gereja tahu kehadiran saya, mereka menyambut dengan mesra, terutama Father yang memimpin acara sembahyang dan doa. Nama saya disebut ketika ucapan penutup ~ meski ada juga yang ketakutan kerana bimbang permit gereja itu dibatalkan.

Islam dan Kerajaan Terhad

Amin Ahmad
Sejak agenda Negara Islam muncul, umat Islam seakan dibius dengan pendapat bahawa itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan maruah umat Islam. Apabila Revolusi Iran–meskipun atas nama Syiah–beroleh kejayaan, ia telah memberi suntikan moral baru untuk aktivis muslim di seluruh dunia menggiatkan usaha mereka.

Previous page Next page