H. O. S. Tjokroaminoto

Akar Pemikiran Hayek

Andaikan bahawa selepas tamatnya perang dingin tidak adanya relevan lagi untuk bercakap tentang ideologi. Tetapi dalam memahami perbincangan falsafah tentang kekuasaan, sifat manusia, hukum ekonomi dan kenegaraan, tidak dapat tidak nama Hayek muncul sebagai yang terunggul.


Previous page Next page