demokrasi

Demokrasi, Perwakilan dan Rakyat

Khazanah demokrasi terus mesti digali kembali untuk menampung kelemahan demokrasi perwakilan dalam pencarian demokrasi yang deliberatif dan partisipatif

Bakar

Soal pembakaran buku, bukan soal beri air percuma atau tapak pasar malam. Soal pembakaran buku adalah petanda ke mana tamadun bangsa ini mahu diarahkan; akan terarahkan.

Mengusir Matahari

Hafiz Zainuddin membuat ulasan pada buku Mengusir Matahari oleh Kuntowijoyo. Himpunan fabel atau kisah-kisah haiwan yang dijelmakan dalam konteks politik dan kehidupan seperti mana yang dihadapi oleh manusia.

Kebebasan Politik dan Demokrasi Liberal dalam Dunia Islam

‘Saya menyeru atas platform Islam yang memerintahkan mereka yang beriman supaya menegakkan kesaksamaan, keadilan dan kemuliaan insan; lantaran merangkul demokrasi berperlembagaan merupakan penegasan pada prinsip-prinsip ini.’

Locke dan Dua Karangannya

Perjuangan untuk mencapai demokrasi matang adalah satu projek intelektual, tulis Khalid Jaafar di dalam kata pengantar terhadap buku terbaru IKD, terjemahan karangan kedua dari karya John Locke, Two Treatises of Government.

Sekulariti, Sekularisasi dan Sekularisme

Untuk menjadi sebuah negara demokrasi, kata Luthfi Assyaukanie, maka semestinya turut menerapkan sekularisasi. Sebagai seorang ilmuan yang pernah menekuni di University of Jordan, kemudian di ISTAC, Malaysia dan di Melbourne University—beliau barangkali adalah individu terbaik untuk bicara soal ini. Ikuti wawancara Aqil Fithri dengan beliau.

Langkah Kanan Politik Islam ke Abad 21

Saifullah Zulkifli
Semakin kukuh demokrasi, semakin terbuka pintu kemenangan Islam melalui idea-idea utama demokrasi: keadilan (al-Adl), Kedaulatan dan Kebebasan (al-Hurriyah), Kedaulatan Hukum (al-Hakimiyyah).

Previous page Next page