Alex Komang

Laskar Pelangi

Penulis mengulas filem Indonesia yang diangkat daripada novel dengan tajuk yang sama, Laskar Pelangi.

Abror Rivai 0 Comments 11 min read Continue reading

Previous page Next page