al-Ghazali

Al-Ghazali: Antara Islam dan Zindik

Faysal al-Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zandaqah adalah buku ketiga karangan Imam Al-Ghazali yang diterjemah dan diterbitkan oleh Inisiatif Buku Darul Ehsan (IBDE) di samping terjemahan corpus tokoh-tokoh dunia yang lain. Bagi mereka yang mendalami pemikiran yang berlegar dalam agama, buku ini adalah antara buku utama yang harus ditelaah. Sebagai seorang tokoh yang berpengaruh di nusantara, Al-Ghazali […]

Mitos Hati Terang

Menulis adalah latihan berfikir paling aneh. Bila menemukan huruf pertama terasa sukar memberikan titik kepada huruf terakhirnya.

Kant dan Mendelssohn: Sisi Lain Pencerahan

Persoalan ‘Was ist Aufklärung’ atau apa itu pencerahan tidak hanya dijawab oleh Immanuel Kant tetapi juga oleh pemikir dan filasuf lain.

Previous page Next page