Wawancara

Wawancara Sadiq Jalal al-Azm: Bahagian 1

Wawancara Ghada Talhami dengan Sadiq Jalal al-Azm, yang merupakan filasuf, sejarawan budaya dan aktivis hak asasi manusia dari Syria. Beliau pernah digelar sebagai ‘Voltaire dunia Arab’ dan ‘Orang Sesat dari Damsyik’. Semenjak awal kerjaya akademiknya beliau sering terlibat dalam debat politik dan intelektual dalam pelbagai isu.

Sekulariti, Sekularisasi dan Sekularisme

Untuk menjadi sebuah negara demokrasi, kata Luthfi Assyaukanie, maka semestinya turut menerapkan sekularisasi. Sebagai seorang ilmuan yang pernah menekuni di University of Jordan, kemudian di ISTAC, Malaysia dan di Melbourne University—beliau barangkali adalah individu terbaik untuk bicara soal ini. Ikuti wawancara Aqil Fithri dengan beliau.

Beberapa Perspektif tentang Bahasa, Budaya dan Bangsa

Aqil Fithri
Wawancara Aqil Fithri dengan Franz Magnis-Suseno, profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Mereka membincangkan beberapa persoalan yang melibatkan budaya dan bahasa nusantara, menerusi perspektif bukan-Malaysia, malah bukan-Asia sekalipun, tapi kini seperti katanya sendiri, “lebih mencintai Indonesia dari Jerman.”

PAS dan Harapan Baru Malaysia

Mohd Hariszuan Jaharudin
Sore 7 Jun 2009. Tepat jam 4.15, Muktamar Tahunan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) kali ke-55 ditangguhkan. Tapi, masih ada perkara yang belum benar tuntas. Ikuti analisis Mohd Hariszuan Jaharudin berdasarkan wawancaranya dengan Farish A. Noor, Wan Hamidi dan Zin Mahmud.

Bahasa, Budaya dan Khazanah Ilmu

Wawancara bersama Dr. Shaharir Mohamad Zain. Wawancara ini cuba untuk mengangkat persoalan tersebut, dan melihat kekuatan yang ada dalam pengalaman Tamadun Melayu.

Temuramah Bersama Eddin Khoo (Bahagian 2)

Kita mengalami satu masalah yang besar sebab kita selalunya ingin mewujudkan atau satu perbincangan sejarah yang meluas dan makro. Tapi pengalaman kosmopolitanisme itu intinya adalah dalam macro approach to history.

Previous page Next page