Zin Mahmud
Zin Mahmud
  • Demokrasi dan Media Pemikiran Ada tiga institusi media pemikiran yang penting dalam sesebuah negara. Selama ini ia berbentuk kertas bercetak tetapi kini ia boleh muncul dalam bentuk digital. Pada masa akan datang, ia akan hanya ada dalam bentuk digital. Tiga institusi itu ialah persuratkhabaran, permajalahan dan perbukuan. Dalam akhbar, jantungnya terdapat pada ruangan rencana pengarang, atau disebut sebagai opinion […]
    0
    Comments
    27 Julai, 2018