Wan Ji At-Ta'addudi
Wan Ji At-Ta'addudi

Politik: Antara Persepsi dan Strategi

Isu politik, adalah isu persepsi. Meninggalkan persepsi, akan menatijahkan keburukan dalam politik. Itulah hakikat politik sejak dahulu, lebih-lebih lagi di era langit terbuka ini.

Wan Ji At-Ta'addudi 0 Comments 12 min read Continue reading

Elemen Sufi dalam Lagu Awan Nano

Wan Ji membuat tafsiran terhadap lirik lagu Awan Nano karya Buddhi Hekayat.

Wan Ji At-Ta'addudi 0 Comments 5 min read Continue reading

Previous page Next page