Rizuan Abdul Hamid
Rizuan Abdul Hamid

Hujah Kassim Ahmad dan Kekeliruan Kita

Mungkin juga hujah-hujah Dr Kassim Ahmad terkeluar daripada metode tradisi keilmuan Islam, namun wajarkah dijadikan alasan untuk menutup ruang kebebasan bersuara?

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 10 min read Continue reading

Mentafsirkan Nasionalisme

Fahaman nasionalisme yang terkait dengan latar belakang perjuangan sesuatu kaum dan etnik ini mungkin relevan dengan konteks Malaysia sebelum merdeka.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 7 min read Continue reading

Kant dan Mendelssohn: Sisi Lain Pencerahan

Persoalan ‘Was ist Aufklärung’ atau apa itu pencerahan tidak hanya dijawab oleh Immanuel Kant tetapi juga oleh pemikir dan filasuf lain.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 24 min read Continue reading

Morsi: Menggulingkan dan Digulingkan

Setahun sudah cukup buat Morsi dan ia jauh lebih panjang dari tempoh seratus hari yang beliau sendiri yang janjikan.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 5 min read Continue reading

13 Mei dan Bangsa Malaysia

Isu mengenai bangsa tidak dapat dipisahkan daripada isu mengenai rakyat atau kerakyatan. Taraf dan kemuliaan sesuatu bangsa di dalam sesebuah negara adalah pengiktirafan sebagai rakyat.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 4 min read Continue reading

Barisanmandering dan Rosaknya Demokrasi di Malaysia

Persempadanan pilihanraya seperti ini mematikan hak dan suara rakyat serta demokrasi. Situasi gerrymandering yang berlaku di Malaysia wajar dinamakan sebagai ‘barisanmandering’.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 4 min read Continue reading

Demokrasi, Perwakilan dan Rakyat

Khazanah demokrasi terus mesti digali kembali untuk menampung kelemahan demokrasi perwakilan dalam pencarian demokrasi yang deliberatif dan partisipatif

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 8 min read Continue reading

Kembara ke Dunia Sophie

Terjemahannya dilakukan dengan baik. Penerangan-penerangan falsafahnya mudah difahami oleh para pembaca walau kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan usul-usul falsafah sebenarnya aagak sukar untuk diberikan pengistilahan secara tepat.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 7 min read Continue reading

Dinamisme Politik dan Keseimbangan Kuasa

Ada beza dan lain selok-beloknya antara menjadi ketua kerajaan, ketua di Dewan Rakyat, Ketua Umum parti, Presiden parti atau penasihat parti.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 6 min read Continue reading

Leviathan atau Hakim Adil

Dalam kewujudan sesebuah negara pasti wujud bentuk hubungan yang menjadi lambang persetujuan bersama atau permuafakatan di antara rakyat awam untuk mewujudkan negara dan fungsinya.

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 9 min read Continue reading

Belanjawan: Antara Moral dan Ideologi

Belanjawan 2012 telahpun dibentangkan oleh Perdana Menteri. Namun begitu, sejauh manakah peranan ideologi mempengaruhi keberkesanan belanjawan tersebut?

Rizuan Abdul Hamid 0 Comments 6 min read Continue reading

Previous page Next page