Luqman Tarmizi
Luqman Tarmizi

Pandangan 'Orang Luar' Terhadap Hudud Kelantan

Pertikaian mengenai isu hudud dari sudut perlembagaan tidaklah terlalu sukar untuk difahami walaupun bagi sesiapa yang tiada sijil atau latar belakang dalam pengajian undang-undang

Luqman Tarmizi 0 Comments 10 min read Continue reading

Previous page Next page