Joharah Baker
Joharah Baker

Musuh yang Biasa Dikenal

Musuh rapat biasanya mengenal diri masing-masing lebih banyak daripada orang lain. Joharah Baker mengamati hal itu juga pada rakyat Palestin dan Israel.

Joharah Baker 0 Comments 4 min read Continue reading

Previous page Next page