Fathi Aris Omar
Fathi Aris Omar

5 Buku Wajib Untuk Aktivis Muda Malaysia

Senarai lima buku ini, selepas kita membacanya perlahan-lahan, boleh membuka sisi pandang baru tentang demokrasi, yang rencam, ruwet dan tidak lurus. Lima karya ini pasti dapat mengikat kesedaran pembaca dengan pelbagai pengalaman demokrasi rentas zaman dan rentas geografi.

Fathi Aris Omar 0 Comments 8 min read Continue reading

Gelora Akal dalam Resah Agama

Kita berdepan dengan Islam, Melayu dan Malaysia sebagai “orang dalam” yang “faham”: orang yang tidak lagi meneka-neka, tidak lagi mahu melihat kemungkinan-kemungkinan lain

Fathi Aris Omar 0 Comments 9 min read Continue reading

Teks di Luar Ker(pen)tas

Apakah kebingungan boleh dimengertikan? Apakah ada keteraturan di sebalik ketidaktentuan aturan?

Fathi Aris Omar 0 Comments 6 min read Continue reading

Penulis Muda Sebagai Ikon Si Pemberani

Penulis, memang kerja ‘gila’. Atau, maksud saya, hanya orang yang ‘gila’ sahaja akan jatuh cinta dengan pekerjaan tulis-menulis.

Fathi Aris Omar 2 Comments 7 min read Continue reading

Previous page Next page