Saya Menuju Kematian

Di selanya menulis esei-esei falsafah, sempat juga Aqil bersenda (sudah tentu secara intelektual) dengan kekuasaan atau lebih tepat lagi dengan seorang penguasa. Aqil mencatatkan pengalaman dan perasaannya berhujah dengan penguasa tersebut lewat Facebook.

Aqil Fithri 0 Comments 6 min read Continue reading

Mazhab Frankfurt

Aqil Fithri
‘Ada apa pada Mazhab Frankfurt ini?’ tanya Aqil Fithri dalam salah satu daripada siri esei-esei falsafahnya. Aqil memberikan pengenalan yang menarik seputar Mazhab Frankfurt, Teori Kritis dan juga sejarahnya.

Aqil Fithri 0 Comments 15 min read Continue reading

Membaca Metafizik & Kosmopolitanisme

Aqil Fithri
Aqil mengulas buku terbaru Khalid Jaafar, Metafizik dan Kosmopolitanisme. Ulasnya, “[E]sei “Metafizik & Kosmopolitanisme” ini tentu sekali mahu berangkat dari sebuah projek besar. Ini sarat kelihatan dari idea-idea raksasa yang cuba dilemparkan di dalamnya.”

Aqil Fithri 0 Comments 8 min read Continue reading

Modeniti, Iran dan Khamenei

Aqil Fithri
Sayyed Mohammed Khamenei berkesempatan menyampaikan sharahan umum di UIN Sharif Hidayatullah Jakarta. Kehadhiran filasuf Iran ini ke Indonesia ini tepat dengan waktunya, selaras dengan semarak penyelidikan yang cuba mengimbangi kekuasaan kebudayaan Barat.

Aqil Fithri 0 Comments 13 min read Continue reading

Falsafah Bahasa Wittgenstein

Bahasa, secara tersurat atau tersirat, adalah minat semua kalangan, lebih-lebih lagi dari kalangan filasuf. Lantaran itu, Ludwig Wittgenstein, mengangkat wacana bahasa ini diangkat ke tingkat falsafah—gara-gara peranan bahasa dalam realiti. Untuk lebih lanjut ikuti wawancara Aqil Fithri dengan Justinus Sudarminta, pensyarah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Aqil Fithri 0 Comments 20 min read Continue reading

Manusia dan Politik-Ekonomi

Aqil Fithri
Rupa-rupanya, ilmu ekonomi itu muncul bukan dari rencana rapi manusia. Ilmu ekonomi itu muncul dari “kelelahan sejarah panjang filsafat politik yang—mahu menghuraikan manusia yang sesungguhnya.

Aqil Fithri 0 Comments 16 min read Continue reading

Manusia, Kemanusiaan dan Krisis

Aqil Fithri
Setelah melalui krisis, juga kritik, maka barangkali bergema sebuah pertanyaannya, apakah humanisme itu maseh ada? Apakah humanisme maseh tersemai dalam diri manusia—di tengah-tengah himpitan zaman yang serba-mempersoalkan ini?

Aqil Fithri 0 Comments 16 min read Continue reading

Manusia, Kerja dan Marx

Aqil Fithri
Setelah demikian panjang dimensi pekerjaan ditanggapi secara sederhana, maka hadhir Hegel, kemudian Marx dalam mencetuskan sebuah paradigma baru tentang pekerjaan. Hegel itu secara tersusun, dalam fenomenologi ruh-nya (Phänomenologie des Geistes), telah memikirkan keseluruhan sejarah manusia serta memberikan erti pada sebuah pekerjaan.

Aqil Fithri 0 Comments 17 min read Continue reading

Sekulariti, Sekularisasi dan Sekularisme

Untuk menjadi sebuah negara demokrasi, kata Luthfi Assyaukanie, maka semestinya turut menerapkan sekularisasi. Sebagai seorang ilmuan yang pernah menekuni di University of Jordan, kemudian di ISTAC, Malaysia dan di Melbourne University—beliau barangkali adalah individu terbaik untuk bicara soal ini. Ikuti wawancara Aqil Fithri dengan beliau.

Aqil Fithri 5 Comments 28 min read Continue reading

Leibniz

Aqil Fithri
Sebenarnya, dibanding dengan segala cabang pengetahuan, Leibniz lebih tersohor dalam filsafat. Malahan, seluruh jenjang pendidikan jelas nuansa filsafatnya, terutamanya filsafat hukum.

Aqil Fithri 0 Comments 8 min read Continue reading

Spinoza

Aqil Fithri
Ini adalah sebahagian sejarah abad ke-17, di mana betapa sulit untuk kita bayangkan, bagaimana kata-kata ini pernah terakam dalam sejarah manusia. Kini, siapakah lagi yang mahu mendengar Spinoza? Semua. Memang, semua mendengar.

Aqil Fithri One Comment 7 min read Continue reading

Beberapa Perspektif tentang Bahasa, Budaya dan Bangsa

Aqil Fithri
Wawancara Aqil Fithri dengan Franz Magnis-Suseno, profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Mereka membincangkan beberapa persoalan yang melibatkan budaya dan bahasa nusantara, menerusi perspektif bukan-Malaysia, malah bukan-Asia sekalipun, tapi kini seperti katanya sendiri, “lebih mencintai Indonesia dari Jerman.”

Aqil Fithri 3 Comments 27 min read Continue reading

Eid di Indonesia

Di ambang Eid, kata-kata seperti “lebaran,” “mudik,” “silaturahmi,” dll mula rancak, bersahut-sahutan, atau mungkin juga bergentayangan. Kata-kata ini menjadi kata lazim, sama lazimnya antara ketupat dan Eid.

Aqil Fithri One Comment 6 min read Continue reading

Mitva

Dalam buakan harapan itu, Marić bertemu Einstein. Mereka sekuliah, dan mula menjalinkan “hubungan intelektual” yang bermutu tinggi. Mereka tak saja berkongsi perasaan, tapi turut berkongsi fikiran-fikiran besar.

Aqil Fithri 0 Comments 7 min read Continue reading

Akademia

Hemat saya, sudah tiba saatnya untuk kita malukan universiti kita sendiri. Universiti kita yang tercermin hari ini bukan lagi ukuran keilmuan, tapi adalah lubok untuk menebalkan lagi keimanan pada status quo.

Aqil Fithri 2 Comments 7 min read Continue reading

Bahasa, Budaya dan Khazanah Ilmu

Wawancara bersama Dr. Shaharir Mohamad Zain. Wawancara ini cuba untuk mengangkat persoalan tersebut, dan melihat kekuatan yang ada dalam pengalaman Tamadun Melayu.

Aqil Fithri 2 Comments 16 min read Continue reading

Banang

Budi, atau buddi, memang kata meriah. Semangatnya ada di mana-mana. Sekiranya di Deutschland, kata ini sedondon dengan Geist, atau Bildung, yang bererti ¨mengikat apa yang ada dalam diri manusia.¨

Aqil Fithri 2 Comments 7 min read Continue reading

Nilai-nilai Bahasa

Bila datangnya Thomas Kuhn dengan magnus opus-nya, The Structure of Scientific Revolutions, sepatutnya kefahaman kita tentang hubungan antara bahasa dengan budaya haruslah lebih arif.

Aqil Fithri 0 Comments 9 min read Continue reading

Iran

Itulah tegarnya Iran yang kita kenal dewasa ini. Sebuah permaidani buat ruang, bukan buat waktu. Negara yang dianggap Donna, ibu Terence Ward itu, sebagai telah melampaui segala kewujudan agama-agama.

Aqil Fithri 0 Comments 5 min read Continue reading

Previous page Next page