Alistair Boulton
Alistair Boulton

Pergerakan Pelarian di Asia Selatan dan Tenggara

Segala usaha telah dicurahkan demi penghasilan kertas kerja ini bagi mencerminkan pandangan UNHCR terhadap perkara yang dibincangkan. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan pada kertas kerja ini, pengarang bertanggungjawab keatasnya.   Pergerakan pelarian di Asia Selatan dan Tenggara berlaku akibat kesan pemindahan secara paksa di seluruh dunia yang tidak mendapat perhatian sejak perang dunia kedua. Kira-kira 60 […]

Alistair Boulton 0 Comments 15 min read Continue reading

Previous page Next page