Buku Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia oleh Profesor Robert Hefner dianggap sebagai sebuah kajian terpenting tentang Islam dan pendemokrasian di Indonesia, sebuah negara umat Islam terbesar di dunia. Hefner yang juga seorang Indonesianis, sekarang bertugas sebagai profesor antropologi di Universiti Boston, telah membuat kajian di Indonesia lebih daripada 40 tahun.

Baru-baru ini, Profesor Hefner hadir ke Kuala Lumpur bagi menghadiri sebuah program yang dianjurkan oleh Islamic Renaissance Front (IRF) di Cyberjaya. Saya dan Fathi Aris Omar mengambil kesempatan untuk bertemu dan mewawancara beliau seputar gagasan yang terkandung dalam bukunya dan juga pandangan terkini setelah hampir 18 tahun buku tersebut diterbitkan. Wawancara selama lebih daripada dua jam ini akan diterbitkan dalam dua bahagian. ~Ammar Gazali

 

Fathi Aris Omar: Sudah lebih 30 tahun Prof meneliti Indonesia dan beberapa negara Muslim lain. Dalam tempoh 3 dekad ini sudah terlalu banyak perkembangan; munculnya ISIS, Al Qaeda; manakala dalam dekad 80-an pula didominasi oleh keributan tentang Revolusi Iran–bagaimana Prof melihat dunia Islam lebih-lebih lagi dunia sebelah sini, Asia Tenggara?

Prof. Robert Hefner: Menurut saya, walaupun punya cabaran yang cukup nyata, perkembangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara itu bagus. Terdapat beberapa gejala atau indikator memperlihatkan bahawa daerah ini, walaupun ada cabaran, namun di daerah ini masyarakat semakin terdidik, mereka semakin tahu tentang dunia luar sama ada di Asia Tenggara mahupun di negara-negara lain contohnya negara Barat. Apa yang baik juga adalah adanya tingkat partisipasi perempuan yang cukup tinggi. Bahkan tinggi sekali berbanding sebahagian besar negara-negara majoriti Muslim dan sebahagian daripada negara non-Muslim.

Saya selalu berangkat daripada perspektif yang sedikit neutral, tidak terlalu politik untuk menilai situasi dari segi kemasyarakatan, dari segi pendidikan, budaya, dan sosial. Itu yang nombor satu.

Dan yang kedua, dan ini lebih menyangkut umat Islam, ada beberapa arus yang terasa di negara-negara lain dan menurut saya yang kurang baik seperti ISIS dan Al Qaeda walaupun jelas terdapat beberapa pengikut, mereka tidak begitu banyak, bahkan saya kira, ada introspeksi daripada umat Islam sendiri dan akhirnya penolakan terhadap ekstremisme itu dengan pengecualian di Filipina Selatan dan menurut saya, kelompok di Filipina Selatan sebetulnya tidak begitu besar. Namun akibat pengurusan pemerintah pusat di Filipina yang sedikit kurang baik, kurang sabar, mereka salah tindak dan memberikan kesempatan kepada kelompok ekstremis itu untuk bertindak secara keras dengan senjata api dan sebagainya. Dengan tujuan supaya pengaruhnya lebih besar di kalangan masyarakat Muslim di Filipina Selatan. Itu pada saya serius, tetapi itu sedikit pengecualian terhadap perkembangan yang menurut saya secara umumnya cukup positif.

Dalam perkembangan agama apa pun, selalu ada variasi menurut pengurusan negara. Dan dalam hal ini, kalau kita membandingkan Singapura dan Malaysia –Singapura jelas bukan negara majoriti Muslim, tetapi ada tradisi Islam yang cukup signifikan walaupun jumlah orang Muslim itu tak begitu banyak– kalau kita membandingkan masyarakat Muslim di ketiga-tiga negara tersebut, perubahan yang cukup menonjol dari segi state management terutama state management terutamanya terhadap kemajmukan di kalangan umat Islam sendiri.

Dan dalam hal ini, jelas terdapat perbezaan yang paling mendasar antara Indonesia dan Malaysia. Di mana untuk beberapa alasan yang tertentu, Indonesia punya tradisi yang sedikit lebih kemasyarakatan yang bukan ideologis, tetapi sebagai warisan atau efek daripada kenyataan yang paling pokok kalau kita membahaskan umat Islam Indonesia iaitu organisasi massa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, selain dua itu terdapat banyak organisasi yang lain juga seperti Nadhlatul Watan di Lombok yang mirip dengan NU.

Kalau dibandingkan dengan sebahagian besar daripada masyarakat majoriti Muslim yang lain, yang paling menonjol adalah keistimewaan organisasi, atau Muslim civil society di Indonesia, ini jangan dipolitisikan dari awal kerana ini adalah satu kenyataan sejarah dan sosial yang sangat membezakan Indonesia daripada sebahagian besar dunia Muslim yang lain dengan beberapa pengecualian: di Iran dan Turki yang ada situasi yang mirip.

Maksud saya, dari akhir abad ke-19 sampai sekarang di ketiga-tiga negara itu, dengan adanya organisasi pendidikan Islam, kesihatan–organisasi civil society. Ada suatu budaya yang cukup swadaya, dan juga cukup majmuk, walaupun masih dalam batas tertentu, dalam kes Indonesia iaitu Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau sunni, tetapi organisasi swadaya itu independensi dan inisiatif yang berada dalam masyarakat Muslim di Indonesia adalah suatu keistimewaan yang saya kira menjelaskan sebagai salah satu alasan yang non-politik, kok mengapa sampai sekarang Indonesia itu sedemikian subur sebagai wilayah di mana ada diskusi yang intense, yang dalam, tapi pada umumnya juga tidak ekstrim. Bahkan berhasil melawan ekstremisme, bukan untuk dibandingkan dengan Malaysia, tetapi maksud saya, jika dibandingkan beberapa negara majoriti Muslim yang lain. Dan ini bukan masalah politik sekarang, kerana saya selalu berangkat daripada perspektif sejarah, dan ini sangat signifikan dan cukup mewarnai perkembangan yang baru-baru ini yang menyangkut isu-isu politik dan negara.

FAO: Prof ada menyebut tentang partisipasi wanita. Adakah ini pengaruh dan faktor agama, misalnya di Malaysia, di Indonesia berbanding misalnya di Bangladesh atau Pakistan yang sangat mundur partisipasi wanitanya. Ini faktor agama atau ada faktor-faktor lain dalam budaya dua negara ini?

RH: Kedua-duanya, tetapi dari awal Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara, sebetulnya ada orang Arab di sini pada abad ke-7, kurang dari seratus tahun setelah Nabi Muhammad wafat, tetapi baru ada ‘konversi’, baru ada banyak orang yang masuk agama Islam pada kurang lebih abad ke-13. Tetapi menarik dan kemudian ada arus yang semakin besar daripada abad ke-13 hingga ke-18.

Yang menarik adalah, proses Islamisasi berbeza dengan misalnya di Timur Tengah, Afghanistan, apa yang dipanggil sekarang Pakistan atau India Utara, dalam satu perspektif yang signifikan, yakni pondok atau madrasah dalam erti klasik, bukan erti sekarang. Madrasah iaitu sebuah perguruan tinggi untuk meneliti ilmu-ilmu Islam pada umumnya dan khususnya, fekah itu sebetulnya hampir tidak ada. Ada etika, ada pelajaran Quran dan Sunnah. Itu sudah ada tetapi fekah sebagai satu sistemisasi daripada tradisi Al-Quran dan As-Sunnah yang berbeza dan berangkat daripada satu pendekatan yang lebih legalistik dan segalanya.

Pondok pesantren baru mulai berkembang secara intensif di Asia Tenggara pada abad ke-19. Ada satu-dua misalnya di Jawa dan Pattani juga pada abad ke-18 mungkin juga ke-17. Tetapi belum sampai mempengaruhi masyarakat kerana sebahagian besar masyarakat belum dapat membaca. Belum lagi mewarnai budaya. Dengan akibat apa? Dengan akibat bahawa fekah perempuan itu belum berperanan. Padahal nilai-nilai Islam berperanan. Nilai-nilai Islam yang beretika–sumber-sumber etika Islam macam-macam, kan?– Quran dan Sunnah itu yang pokok, tetapi berangkat dari Quran dan Sunnah juga boleh ditafsirkan melalui narasi umum supaya orang awam dapat memahami Quran dan juga sejarah Nabi Muhammad. Jadi ada bermacam-macam sumber etika Muslim tapi belum dijadikan fiqh. Fiqh keluarga atau fiqh perempuan itu baru mulai diteliti dan diterapkan pada akhir abad ke-19 dan 20.

Tetapi pada saat itu ada sebuah pengaruh yang lain yang juga mewarnai pelajaran fiqh maka fiqh itu mulai diteliti, dihargai dan berperanan tetapi juga ada pendidikan baru, pendidikan umum (general education) dan segala juga ada gerakan nasionalis. Dan yang terakhir ada perubahan ekonomi yang secara otomatik memberi kesedaran yang baru untuk perempuan apa lagi kalau pendidikan nasional. Jadi di satu pihak, fiqh perempuan dan keluarga mula diteliti dan diterapkan tetapi pada saat yang sama orang Melayu Indonesia juga merasa pengaruh dari gerakan nasionalis, dari modenisasi, tetapi yang lebih pokok dari pendidikan formal yang memberikan kesempatan dan aspirasi baru untuk semua masyarakat Muslim di antaranya juga orang perempuan. Misalnya kalau kita ke Afghanistan, kadang-kadang orang menganggap “oh, Afghanistan itu lebih Islami ya daripada Malaysia”. Mungkin tidak, mungkin kalau yang dinamakan Islam itu kalau kita bicarakan isu-isu perempuan dan keluarga, mungkin yang digambarkan kalau yang “lebih Islami” itu ‘uruf atau adat lokal yang sebetulnya banyak diwarnai pra-Islam seperti tingkat kekerasan kepada perempuan. Jadi maksud saya jangan kita anggap bahawa kerana perempuan itu bekerja di Asia Tenggara dan perempuan Muslim dari awal sejak pembentukan pendidikan sekolah umum mereka dibenarkan ke sekolah bahawa itu adalah gejala Muslim yang kurang Islam. Tidak! Ini adat dan ‘uruf berbeza memberikan kesempatan yang lebih jauh.

FAO: Maksud Prof lebih kurang, ada nilai atau kultur Melayu yang berbeza daripada Indo-Pakistan contohnya, yang apabila pengaruh Islam itu masuk, ia membantu mengemansipasi wanita?

RH: Ya,betul. Nilai-nilai Islam itu diwarnai kerana secara praktis, dan–Islam itu satu,kan? Kita patut tahu–tetapi aspirasi orang biasa, selalu diwarnai oleh lingkungan. Apakah ada perang, adakah ada pendidikan umum, bagaimana situasi ekonomi adakah wujud persaingan dengan non-Muslim. Atau adakah perkelahian dengan umat Islam sendiri dan segalanya. Jadi konteks selalu mewarnai aspirasi orang yang beragama Islam. Kerana ada bermacam-macam pengaruh. Yang menarik kalau di Asia Tenggara, situasi perempuan pada umumnya di sini sedikit beza dari sebahagian negara-negara majoriti Muslim yang lain adalah kerana proses Islamisasi terjadi pada saat yang sama dengan pendidikan tinggi dan pembentukan sebuah ekonomi moden dan perbezaan sosial yang memberikan kesempatan yang baru. Ekonomi sekarang ini menuntut tidak hanya tenaga kerja keras dari lelaki tetapi juga otak. Jadi memberikan kesempatan untuk perempuan. Kalau kita membandingkan Muslim di Asia Tenggara; Malaysia, Indonesia dan Kemboja, mereka tidak menolak untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk masuk sekolah. Tidak ada debat seperti mana yang berlaku di Pakistan, Afghanistan yang berkelahi dari abad ke-18 sampai sekarang: apakah layak orang perempuan bersekolah dan sebagainya. Itu hampir tidak ada di Asia Tenggara. Kesannya orang perempuan dan lelaki bersama-sama mendapat manfaat dengan kesempatan yang baru, dengan ekonomi yang moden, pendidikan yang tinggi dan sebagainya.

FAO: Hampir dua puluh tahun Indonesia pasca Suharto dalam tempoh 1998 hingga sekarang, adakah ada garis-garis perbezaan kemajuan islam sivil berbanding zaman ini dan tempoh dahulu? Misalnya orang membicarakan kes, yang mungkin sangat terpencil dan sangat baru, bagaimana isu Islam itu digunakan untuk menjatuhkan Ahok. Selain itu munculnya ekstremisme di kalangan kelompok seperti Front Pembela Islam. Adakah itu satu contoh kemerosotan (decline) atau satu kes kecil dari sebuah gejala yang besar?

RH: Itu kes yang cukup signifikan, tetapi menurut saya, kesannya pada masa depan belum jelas. Dan menurut saya, jangan kita terlalu pesimis dalam melihat situasi Ahok sekarang ini. Jelas, yang lebih mustahak daripada soal meningkatnya ketegangan kaum Muslim dengan non-Muslim di Indonesia menurut saya ialah kebebasan yang belum mungkin setertib yang diharapkan. Jadi kultur kewargaan yang belum seimbang dengan suasana politik di Indonesia yang cukup bebas dalam erti yang baik. Bahawa ada orang yang mengabaikan kenyataan atau realiti bahawa sebetulnya demokrasi tidak bererti boleh bertindak seperti anarkis. Boleh bersuara tetapi dalam lingkaran atau forum dengan semacam tatacara atau adab sivil.

FAO: Jadi, maksudnya walaupun kultur politik lama yang tidak demokratik dan konservatif telah pun dibuka dalam dua dekad ini tetapi masih sangat sukar untuk massa mempartisipasi dalam kultur itu.

RH: Untuk sebahagian daripada masyarakat, ya. Tetapi sekali lagi, untuk situasi Ahok ada beberapa keistimewaan. Peristiwa itu terjadi menjelang Pemilu Gabenor DKI dari Jakarta dan dianggap sangat signifikan kerana menimbulkan suatu cabaran terhadap parti-parti bukan terhadap orang Islam (saya menyebutkan hal ini kerana banyak orang Islam yang mendukung Ahok) tetapi untuk parti-parti yang menganggap bahawa “loh, kalau ada orang Kristian yang menjadi Gabenor DKI nanti Indonesia mahu ke mana?”

FAO: Adakah itu suatu retorika permainan politik semata-mata untuk memenangkan satu kelompok yang anti Ahok ataupun itu kepercayaan fundamental?

RH: Saya kira kalau kita lihat beberapa indikator, dan di antaranya polling atau survei yang diselenggarakan kelompok seperti Lembaga Survei Indonesia yang dipimpin Saiful Mujani yang cukup berahli pada pandangan saya dan surveinya sangat bagus. Kalau kita lihat survei itu, memang ada peningkatan ketegangan lintas agama terutama Kristian-Muslim dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lalu, apa lagi tiga puluh tahun yang lalu. Tapi yang harus ditegaskan bahawa peningkatan itu tidak terlalu besar. Jadi itu signifikan dan perubahan itu memberi suatu kesempatan untuk mobilisasi yang menarik dokongan dari fragmen yang mempunyai alergi terhadap kemajmukan dan sebagainya. Jadi mereka bisa memobilisi. Itu yang nombor satu.

Yang nombor dua adalah media sosial sangat berperanan. Jadi demokrasi itu ada beberapa jalur. Dan salah satu konsekuen daripada media sosial adalah jauh lebih mudah untuk memobilisasi sesebuah massa, kalau kita pakai istilah sosiologis, lebih segmentary. Jadi itu sebetulnya suatu fraksi sahaja. Yang tersebar sebelum media sosial itu tidak mungkin dimobilisir secara massa. Ini sama seperti di Amerika, kan? Dengan naiknya ekstrim kanan dan ekstrim anti Muslim. Ini persis sama. Jadi suara mereka tersebar, dampaknya jauh lebih disporportianate kepada jumlahnya. Tetapi ada efek seperti di Amerika, mobilisasi itu ada efek jadi menimbulkan ketegangan. Dan untuk sebahagian daripada masyarakat di Jakarta, cukup untuk merubahkan outcome dari Pemilu kelmarin.

Tetapi saya kembali kepada yang lebih pokok: adakah ini suatu proses yang akan meningkatkan ketegangan? Saya sedikit agak tidak percaya. Jadi saya kira ini cukup signifikan, tetapi tidak bererti bahawa Indonesia sebentar lagi akan menghadapi suatu krisis kewargaan; suatu krisis kemajmukan. Bahkan menurut saya kalau kita membandingkan Indonesia sekarang dengan Indonesia waktu tahun 1999-2002, sewaktu ada krisis yang betul-betul signifikan di Ambon, Sulawesi Selatan dan juga di Kalimantan Barat yang tidak melibatkan Muslim-Non Muslim kerana itu etnis Dayak lawan Madura. Kalau kita membandingkan saat itu dengan sekarang, saya kira kita dapat appreciate bahawasanya ada suatu kemajuan walaupun belum sempurna. Tidak mungkin sempurna, namanya manusia kan? Dan demokrasi. Tetapi menurut saya, saya tidak terlalu cemas, tidak terlalu khuatir. Menurut saya, bahkan kebelakangan ini, saya lihat permainan politik dan kultural di Jakarta pun bergerak sedikit dan tidak jelas mahu ke mana tetapi saya kira, yang sedikit saya lebih confident , bahawa yang terjadi kelmarin dengan Ahok itu bukan langkah pertama daripada suatu degradasi situasi kewargaan dan kemajmukan Indonesia. Saya masih confident.

FAO: Maksudnya Prof. kurang lebih, menganggap ini seperti isolated case… begitu?

RH: Bukan isolated. Bahkan ia mencerminkan suatu yang real. Dan terasa juga di beberapa wilayah yang lain. Tetapi bahawa apakah ini nanti akan menimbulkan sebuah arus yang besar, saya kira tidak. Kita harus hati-hati terhadap prediksi saya ini juga ya, kerana hari itu saya cenderung menganggap tidak mungkin Trump itu dipilih. Dan menurut saya, lepas dari isu agama, identiti dan sebagainya, ini sebetulnya fenomena yang mirip. Dalam erti di Amerika, Eropah Barat, Indonesia dan di India, negara-negara yang mempunyai tradisi demokrasi yang cukup bermakna. Sebetulnya ada fenomena yang mirip. Fenomena populisme kanan bahkan kanan keras yang bermanfaat dari media sosial dan juga isu-isu seperti globalisasi atau kecemasan apapun untuk bermain kad yang sedikit kurang tanggungjawab dan apa yang berlaku di Amerika baru-baru ini berhasil.

Jadi, boleh saja jadi situasi atau outcome mirip di Indonesia tetapi menurut saya, kalau saya membaca dalam situasi kebelakangan ini di Indonesia, saya masih ragu. Masih optimis tetapi dengan realisme kerana demokrasi itu kalau bahasa Inggerisnya, bukan panacea yang dapat mengatasi semua masalah. Kadang-kadang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Trump. Seperti semalam saya bicarakan tentang erakan Hindutva di India memanaskan situasi Muslim-Non Muslim dan siapa yang menjadi korban? Jelas orang Islam. Apa lagi di Myanmar sekarang? Jadi populisme itu bisa saja membawa efek tetapi kalau saya kembali ke konteks Indonesia, yang saya lihat adalah cabaran, tetapi cabaran yang sudah mempunyai tanggapan daripada beberapa organisasi atau parti bahkan beberapa figur di elit politik yang menimbulkan confidence pada saya bahawa Indonesia tidak menghadapi sebuah krisis kewargaan.

FAO: Maksudnya adakah politisi di Indonesia dapat mengawal diri daripada menggunakan elemen yang sama menjatuhkan Ahok ataupun ada kultur atau arus intelektual juga sikap civility atau toleransi di Indonesia yang bisa mengekangnya? Sebab begini Prof, saya harus bercerita dengan terus terang bahawa kalau kita membandingkan di Malaysia, bagaimana agama itu dipolitikkan itu sangat ketara, kerana tidak ada aktor-aktor civil society yang mendukung. Tidak ada Nahdlatul Ulama’, tidak ada Gus Dur, tidak ada Cak Nur yang bisa melawan fikiran-fikiran yang sempit. Jadi senang sekali untuk politisi dan orang yang punya kepentingan menggunakannya. Adakah hal yang sama bisa tercetus dengan latar kekuatan masyarakat sivil di sana?

RH: Memang ada cabaran. Tetapi salah satu perbezaan sekarang dengan awal-awal Reformasi di Indonesia adalah memang betul, tidak ada figur seperti Cak Nur, Gus Dur, Syafii Maarif, yang berperanan di peringkat nasional sebetulnya menimbulkan serta memperkuat kultur sivil itu yang sangat dibutuhkan agar demokrasi itu dapat berjalan dengan baik. Tetapi di lain pihak, walaupun tidak ada figur itu, tetapi pada tingkat organisasi masih ada upaya yang mungkin tidak setanding, tidak sebesar atau tidak menonjol sebagai contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebuah gerakan massa, sangat majmuk, mungkin ada sayap seperti Pak Amien Rais yang hari itu terdengar seperti main kad anti Kristianisasi tetapi pemimpin seperti Pak Haedar Nashir itu luar biasa bagus. Luar biasa bergerak untuk memperkuat kultur kewargaan, kultur sivilitas, dan Pancasila dalam erti yang benar bukan semboyan sahaja.

Tetapi seperti di Muhammadiyah tadi, walaupun tidak ada figur yang secemerlang Gus Dur, menurut saya di NU, ada banyak juga inisiatif; ada sikap yang jelas walaupun tidak seragam. Itu bukan suatu organisasi seragam. Tetapi di beberapa wilayah dan di beberapa tingkat saya lihat ada kemajuan.

Kembali kepada yang contoh yang lebih aneh lagi. Di Lombok tahun 1999-2000, ada gerakan militia yang besar. Paling besar per kapita di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan FPI di Jakarta. Jauh lebih besar. Banyak orang mengganggap bahawa di Lombok sebentar lagi tahun 2001-2002 akan amuk. Betul-betul amuk. Sekarang militia di Lombok hampir tidak bergerak lagi dan itu tidak bererti wah, aman aja. Tetapi hampir tidak ada militia yang tampil, dan bergerak di depan umum. Selama beberapa tahun yang terakhir ini tidak ada satupun perkelahian seperti tahun 2000.

FAO: Adakah ini kerana faktor ekonomi? Kerana Lombok itu sekarang lebih terbuka, pelancongnya lebih…

RH: Efek pelancongnya di Lombok itu agak kompleks juga. Cukup banyak orang di situ, dan sewaktu saya mengunjungi banyak pondok pesantren tidak suka dengan banjir dari Bali. Bikini dan sebagainya kerana ini bukan kultur Islam. Walaupun pada umumnya mereka faham.

FAO: Maksud saya, economic wellbeing jauh lebih baik.

RH: Memang jauh lebih baik. Tetapi ada faktor kultural dan kepimpinan. Jadi gabenor Lombok sebetulnya tahu kalau mereka berkelahi, Lombok yang mempunyai reputasi sebagai wilayah militia dan perkelahian militia, nanti siapa yang rugi? Rakyat. Dan walaupun kesedaran itu tidak cukup, situasi di Lombok berubah. Dan ini sama di Ambon pun. Sebuah wilayah yang penderitaannya luar biasa. Dan itu begitu terasa. Kerana saya belakangan ini selalu ke Ambon. Betul-betul terasa. Dan belum 100% sembuh. Kerana mangsanya banyak di situ. Ramai yang masih sakit hati. Ada beberapa orang yang berdendam. Tetapi pada umumnya, orang banyak tahu setiap di pihak Kristian mahupun di pihak Muslim, siapa yang merugi kelmarin? Mereka semua sebagai masyarakat Ambon; masyarakat Maluku. Dan itu bukan tahap kesedaran sahaja, tapi ada tindakan. Majlis Ulama Indonesia (MUI) di Ambon, berbanding MUI di tempat lain–MUI terkenal sebagai organisasi anti pluralisme dan segalanya– MUI di Ambon sangat berinisiatif untuk mendamaikan situasi. Untuk menjalankan dialog lintas agama dengan gereja Maluku; dengan Diocese Katolik dan sebagainya tanpa campur tangan atau dukungan dari pemerintah. Ini inisiatif daripada masyarakat sana. Itu terasa. Kalau kita ke Ambon, ketemu dengan orang Muslim biasa, ketemu sama orang Katolik, orang Kristian, di mana-mana kita pergi, ada keyakinan “oh ya, kami menderita hari itu luar biasa. Pahit. Kami sekarang jauh lebih bagus”. Ini beberapa indikator sahaja dari satu fenomena dan pendewasaan yang menurut saya memang faktor keamanan dan ekonomi berperanan, tetapi menimbulkan beberapa perkara yang sedikit umum dan penting daripada ekonomi sahaja, walaupun ekonomi berperanan.

FAO: Ada juga tanggapan waktu saya membuat penelitian di sana, bahawa beberapa krisis bom juga krisis ini khabarnya, bahawa ada campur tangan tentera di Ambon. Dan juga beberapa kes violence sewaktu di ambang kejatuhan Orde Baru dan selepas itu untuk mengganggu proses demokratisasi. Adakah itu suatu faktor?

RH: Ada dua jawapan. Pertama kali saya ke Ambon, saya cenderung untuk menganggap memang ada faktor seperti itu, jadi saya secara tenang kalau dengan orang yang percaya dengan saya, secara off the record, saya bertanya bagaimana peranan TNI di sini? Dan penjelasan yang saya diberikan berkali-kali adalah sama. Ya, memang ada beberapa figur TNI yang ikut berperanan. Tetapi tidak ada strategi yang solid TNI mahu menghancurkan Ambon agar proses demokrasi gagal. Tidak. Bahawa ada prajurit TNI yang menjual atau menyewakan senjata secara peribadi bukan secara sistematis. Memang ada. Tetapi dari pihak Muslim, dari pihak Kristian, kedua-duanya tidak mahu mengatakan bahawa yang paling signifikan perananannya adalah militer. Tidak ada. Tidak!

Saya kaget kerana saya pada suatu ketika 15 tahun yang dulu menulis sebuah artikel bahawa saya agak sedikit menyalahkan TNI di Ambon. Tetapi saya dikoreksi. Itu tidak bererti mereka bertanggungjawab terus bahawa peranan mereka bukan yang crucial. Itu yang saya anggap. Dan itu penjelasan yang saya dapat baik daripada oknum yang saya dapat di gereja, masjid mahupun masyarakat biasa di situ.

FAO: Sebelum saya serahkan pada soalan teman saya, di sini ada satu lagi soalan, kenapa kes bom banyak di zaman Gus Dur? Termasuk juga barangkali campur tangan–ini sebahagian daripada krisis di Indonesia.

RH: Bom-bom banyak di zaman Gus Dur? Ada dua fenomena. Ada dari Jamaah Islamiyah. Kemudian ada konflik di Ambon, Maluku dan sebagainya.

Kalau bom-bom khususnya di Jakarta, itu daripada Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah sangat benci dengan TNI. Sangat melawan pemerintah, TNI. Jadi seluruh aparat pemerintah. Saya kenal dengan beberapa yang secara diam-diam mereka adalah angggota Jamaah Islamiyah. Tidak, mereka tidak ingin dipakai oleh oknum atau TNI. Mereka melawan. Jadi itu memang bahagian dari strategi mereka untuk menghancurkan Indonesia. Bahkan Jamaah Islamiyah tidak seperti FPI. Tidak sama sekali percaya pada nasionalisme Indonesia. Dan demokrasi juga, tidak sama sekali. Dan mereka melihat apa yang berlaku di Ambon, dan Sulawesi Selatan dan Tengah, dan mereka mengutuk kaum Kristian, dan menganggap ini dijelaskan pada saya, secara peribadi bahawa ini campur tangan dari Amerika Syarikat dan Israel untuk menghancurkan negara yang majoriti Muslim.

Jadi bom-bom contohnya tanggal 24 Disember tahun 2000, 19 orang Kristian terbunuh dan 11 gereja– itu memang Jamaah Islamiyah, memang prakarsa mereka sendiri. Dan saya sangat confident. Dan dari kajian-kajian Sidney Jones, di ICG, memperlihatkan faktor yang sama. Kalau kerusuhan di wilayah pada zaman itu, saya tidak tahu. Dan pada satu ketika, saya juga dekat Gus Dur. Gus Dur pada saat itu menganggap bahawa bukan TNI tetapi beberapa oknum atau Jeneral tertentu melawan dia dan main politik kerusuhan di beberapa wilayah untuk menjatuhkan dia. Dia percaya dan kerana saya kenal rapat Gus Dur saat itu, sering ngomong sama. Saya dipengaruhi juga. Tetapi lama-lama ada indikator bahawa mungkin beberapa wilayah itu dibiarkan kerusuhan. Tetapi bahawa kerusuhan itu diciptakan oleh oknum itu tadi, saya sedikit tidak percaya.

Ambil satu contoh sahaja yang kelmarin dulu, maksud saya tahun 1999-2000, ada pembantaian dukun santet di Jawa Timur. Jawa Timur itu daerah saya, kan? Saya itu dari awal–saya orang Jawa Timur kan? Sebagai Indonesianis dan orang Indonesia, ya ini wilayah saya, dan saya marah saat itu. Loh, ini kok bisa dan saya tidak mahu percaya orang yang saya kenal bisa melakukan itu dan pasti ada provokasi. Dugaan saya. Tetapi ada banyak studi mulai dari tahun ’99 yang menunjukkan: tidak, ini orang lokal yang melihat “oh, sekarang negara tidak bisa buat apa-apa”. Jadi ada orang di situ yang kami tahu sejak dulu itu dukun santet, dan ini sangat variable kan, ini wilayah saya kan, saya dulu di Pasuruan, Tengger kemudian di wilayah NU. Tidak ada pembantaian pada dukun santet itu. Tetapi di Malang Selatan ada dua peristiwa, kemudian di Banyuwangi banyak dukun santet di situ. Sejak dulu zaman Belanda sudah ada kepercayaan dukun santet itu harus dibantai, itu satu ciri di kultur Banyuwangi dan Ujung Timur. Teman-teman NU di Jakarta bilang ini strategi mahu menjatuhkan Gus Dur dan walaupun pada awal saya cenderung percaya, tetapi sekarang, sebetulnya mulai tahun 2002-2003 saya yakin tidak. Ini memang masyarakat sivil yang kurang sivil, kurang beradab.

FAO: Kerana kurang tertib soal demokrasi. Tetapi apa mungkin tentera? Melalui elemen-elemen apa pun, bangkit semula pengaruhnya. Misalnya Prabowo. Adakah dia membawa citra itu atau citranya sendiri?

RH: Prabowo adalah figur lain. Saya membezakan Prabowo daripada TNI. Jadi Prabowo mempunyai kepentingan dan itu strategi dia sendiri. Dan ini seseorang figur politik. Dia jelas terlibat dalam penculikan 19 aktivis demokrasi. Saya di Indonesia pada saat itu, dan saya kenal akan beberapa aktitivis itu, dan saya sakit hati saat saya dengar itu. Dia dibawa ke pengadilan, dikeluarkan dari TNI tetapi tiada lanjutan, kan? Dan akhirnya dia kembali dan main politik yang besar. Ini menurut saya bukan TNI; ini Prabowo.

FAO: Ada mempunyai kekuatan mempengaruhi proses politik? Partinya kira-kira…

RH: Prabowo? Ini bisa jadi fenomena Trump.

Ammar Gazali: Mungkin kembali kepada sedikit teoretikal. Soal yang dikatakan Islam Sivil itu. Jadi menurut Prof, Islam Sivil itu sebagai teori, untuk sebuah fenomena di Indonesia, atau bagaimana?

FAO: Maksudnya khusus di Indonesia atau dunia Islam umumnya?

RH: Secara umum. Civil Islam itu bukan gerakan, bukan organisasi tetapi sebuah etika publik untuk memahami bagaimana caranya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam situasi yang baru. Situasi yang lebih majmuk. Negara yang lebih majmuk. Dan juga kadang-kadang, masyarakat yang lebih demokrat, atau berharap menjadi lebih demokratis. Jadi Civil Islam semenjak dari awal banyak diwarnai oleh beberapa figur dan di antaranya Nurcholish Madjid di Indonesia. Dia yang secara teoretis paling berahli dan dia memang memikirkan isu-isu itu. Tetapi di luar Indonesia, ada figur seperti Abdul Karim Soroush di Iran yang pada saya pernah dari awal ketemu dan berdialog sama dia. Pada awalnya dia tidak kenal dengan Gus Dur atau Cak Nur, tetapi lama-lama dia tahu dan dia lihat “oh, sama!”.

Kesamaan ini yang dipanggil Civil Islam. Figur yang ketiga adalah figur yang turut menciptakan tafsiran tetapi tafsiran yang bukan dari saya tetapi cendekiawan dan aktivis Muslim. Figur ketiga adalah Rachid Ghannouchi di Tunisia. Ghannouchi pada awal adalah seorang Ikhwan. Ikhwan macam-macam, kan? Tetapi Ikhwan yang cenderung terbuka terhadap demokrasi dan sebagainya. Tetapi pada awalnya, maksud saya akhir 80-an dan 90-an kalau isu-isu demokrasi, pluralisme, minoriti Non-Muslim, dia belum jelas. Dan dia yang mengakui itu “saya belum dewasa”. Itu memang perkataan dia. Tetapi pada akhir dasawarsa 90-an, dia betul-betul meninjau kembali filsafat dasar dan etika Islamiyyah dia sendiri dan menciptakan sebuah tafsiran baru yang menurut saya adalah variasi kepada pendekatan Civil Islam. Jadi untuk saya, yang saya tafsirkan adalah sebuah proses rethinking yang terjadi secara umum dan besar dan dampaknya besar sekali di Indonesia tetapi juga terdengar dan berkembang tidak hanya satu dua tetapi cukup negara Muslim yang lain. Tetapi dengan kesimpulan, sebetulnya kesempatan untuk menjalankan dan menghidupkan cita-cita itu supaya sesuai itu menjadi sebuah realiti sosial itu tidak begitu besar misalnya di Iran. Iran yang dapat kita gambarkan sebagai Civil Islam itu dukungannya besar sekali. Tetapi kerana negara itu tidak mahu, antara lain tidak mahu dengan Abdul Karim Soroush walaupun Abdul Karim Soroush pada awalnya tidak hanya pendukung Revolusi Iran, dialah yang bertanggungjawab melakukan pembersihan di universiti supaya kalangan Kiri dikeluarkan.

Juga di Maghribi, ada figur seperti ini. Di Aljeria juga, walaupun saya secara peribadi tidak tahu banyak berkenaan Aljeria. Tetapi di Maghribi, saya tahu daripada teman-teman dan beberapa figur Maghribi, ini gagasan yang mirip walaupun kerana politik kerajaan dan kesultanan –itu rumit juga. Tetapi gagasan itu juga ada di negara-negara Barat di mana fikiran baru tentang etika Islam di dasawarsa 80-an dan 90-an itu tidak berkembang. Kerana belum matang. Kemudian selepas 9/11 di Amerika Syarikat, itu seolah-olah dampak negatif Islamofobia itu, tidak menampakkan penutupan umat Islam di Amerika, Kanada dan sebagainya. Bahkan sebaliknya. Saya dengar ini daripada wawancara saya dengan banyak figur selama lima tahun terakhir ini di Amerika sekarang “tidak, kami harus bergerak”. Bergerak bagaimana? Bergerak sebagai orang Muslim yang warganegara Amerika. Jadi tidak bisa segregate; tidak bisa memisahkan diri. Dan ada satu perubahan yang sangat signifikan dan satu kematangan gagasan mereka tentang civil society, tentang partisipasi politik yang juga menurut saya, bisa digambarkan sebagai contoh lagi dari Civil Islam itu.

AG: Tetapi kalau hendak dibandingkan dengan negara-negara lain atau bahagian dunia yang lain, saya kira apa yang berlaku di Indonesia itu kan lebih awal? Maksudnya ketika awal kemerdekaan lagi: debat tentang Negara Islam, Masyumi, Wahid Hasyim misalnya antara tokoh-tokoh yang terlibat.

RH: Ya, mungkin belum diperincikan, tetapi memang Indonesia mempunyai beberapa keistimewaan dari awal perjuangan kemerdekaan. Menerima Pancasila dan seperti yang saya bincangkan dalam diskusi kelmarin, Indonesia mempunyai beberapa keistimewaan. Pendidikan Islam yang dari awal didirikan. Membuka diri terhadap pelajaran umum. Sedangkan di Pakistan atau Afghanistan belakangan ini, ada orang di madrasah, saya tidak ingin menghina mereka, tetapi masih sampai sekarang “oh, kok tidak perlu pelajaran sejarah, bahasa Inggeris ataupun ilmu sosial”. Padahal di Indonesia dari awal abad ke 20-an sudah ada itu. Dan sama seperti saya jelaskan kelmarin, pendidikan perempuan. Pada awal orang NU sedikit agak sensitif berbanding orang Muhammadiyah tetapi dasawarsa 30-an kurang lebih 6-7 tahun NU didirikan, mulai tanpa tekanan siapa pun. Tetapi daripada prakarsa inisiatif mereka sendiri. Yang paling pokok menurut saya walaupun tidak unik, tetapi perkembangannya adalah menonjol, adalah jiwa nasionalis orang Muslim di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang plural secara etnis walaupun pada awal orang Jawa yang lebih daripada 50 peratus, tetapi sekarang 40 peratus, pada tahun 1930-an dan 40-an lebih kurang 50 hingga 52 peratus; bahasa Jawa tidak dipilih, orang Jawa tidak diberikan ketuanan. Sama dengan orang Muslim walaupun agama Islam diberi dokongan Kementerian Agama diberikan kemudahan. Jelas ini bukan negara sekularis tetapi jiwa nasionalis itu yang menerima orang Muslim dan etnis yang sedemikian majmuk sebagai sebahagian dari negara dan yang sama rata. Itu suatu yang luar biasa dan sesuatu yang memudahkan beberapa tahun kemudian; memudahkan penerimaan gagasan demokrasi, kewargaan itu seperti apa, civil society itu seperti apa dan hak-hak perempuan pun–memudahkan proses penerimaan itu. Itu sangat signifikan, walaupun tidak unik.

Kembali kepada Iran. Iran juga ada jiwa nasionalisme yang sangat kuat. Nasionalisme yang tidak meminggirkan minoriti tetapi memberikan kesempatan kepada mereka juga. Maghribi tidak persis sama kerana itu lebih etnis. Ada Badwi di situ; Berber kemudian Atta. Mereka juga harus memikirkan, bagaimana sebetulnya kita sebagai orang Maghribi hidup bersama walaupun kamu orang Berber berbahasa Berber, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi cabaran kemajmukan yang akhirnya dikelola dengan baik, menimbulkan suatu kultur sivik yang lebih inklusif. Ini suatu yang signifikan di Indonesia dan di beberapa negara yang lain. Dan jelas juga tidak sempurna, ya apa sahaja yang namanya manusia.

Juga di Amerika yang demokrasi dan hubungannya dengan orang berketurunan Afrika. Berapa banyak tahun mereka tidak diberikan hak sebagai warganegara. Atau apa yang kita lihat sekarang ini sebagai fenomena Trump. Sekali lagi demokrasi memang bukan panacea.

AG: Jadi boleh dikatakan bahawa Civil Islam ini adalah upaya untuk cuba mengharmonikan Islam dengan modeniti.

RH: Dan tidak hanya modeniti, tetapi beberapa ciri yang menonjol atau yang lebih penting pada moderniti iaitu memadukan nilai-nilai Islam dengan demokrasi tetapi tidak hanya demokrasi. Sekali lagi kalau dipakai istilah demokrasi itu seolah-olahnya election sahaja cukup. Tidak. Demokrasi dan nilai-nilai kewargaan yang serata. Yang seimbang. Itu suatu kultur yang mengakui dan memberikan jaminan terhadap kemuliaan manusia atas dasar kewargaan dan sebagainya agar orang Muslim menerima gagasan itu sebetulnya tidak mudah untuk diterima asal orang kembali kepada al Quran dan Sunnah dan memahami ‘urf. Ini ciri manusia. Ciptaan Tuhan manusia itu seperti itu. Dan itu bererti yang dikatakan kewargaan atau kewarganegaraan itu bukan sesuatu ciptaan Barat tetapi suatu yang sangat sesuai sebagai artikulasi moden dari nilai-nilai yang ada sejak awal terbentuknya agama Islam.

AG: Boleh juga dikatakan bahawa proses civil Islam ini berbeza atau berseberangan dengan teori Samuel Huntington tentang clash of civilization?

RH: Sangat setuju. Itu yang paling pokok. Dan kenyataan atau fakta bahawa clash of civilization itu memang keliru adalah kalau kita kembali kepada unsur-unsur peradaban Barat, salah satu bahagian dari kebudayaan Barat adalah pengaruh filsafat Yunani yang sebetulnya ada sedikit dari awal dengan kerajaan Rom tetapi itu sudah lama tidak dipelajari lagi. Filsafat Yunani baru setelah ada terjemahan daripada Bahasa Arab jadi karangan klasik filsafat Yunani yang datang dari mana? Dari negara Arab. Dan sebetulnya buku itu yang lebih penting lagi saya jelaskan kelmarin adalah komentar dari Ibnu Rushd. Itulah yang diterjemahkan dari Bahasa Arab atau Latin. Itu menjadi kitab pokok untuk tafsiran Aristotle dari abad ke-14 sampai tahun abad ke-18. Dari awal ianya masih dipelajari pada zaman Descartes. Jadi clash of civilization itu di mana? Apa itu clash of civilization?

FAO: Clash of politics barangkali?

RH: Clash of interest selalu ada. Pasti. Di mana ada kepentingan pasti ada clash, kan? Kadang-kadang ada. Tetapi clash of civilization adalah sebuah dakwaan yang jauh lebih besar dan menurut saya, tidak hanya keliru tetapi betul-betul keliru. Kok Huntington mahu dianggap seorang cendekiawan tetapi tidak pernah mengatakan satu kata pun seperti yang saya gambarkan tadi tentang peranan cendekiawan Muslim, komentar Muslim atas Aristotle dan sumbangan mereka kepada peradaban Barat. Dan tidak hanya itu. Matematik juga, tidak hanya filsafat. Sumbangan dari negara-negara Arab Muslim besar sekali dan bererti ada tukar tukar peradaban ini bahkan agak sulit untuk mengatakan ada dua peradaban seolah-olah mereka terpisah malah ada interaksi.

(Transkripi: WMF Firdaus Mohd Isa)

 

Abdul Karim Soroush Afghanistan Ahok al-Qaeda Aristotle Cak Nur Filipina Gus Dur Haedar Nashir ISIS Kemboja Myanmar Nurcholish Madjid Pakistan Rachid Ghannouchi Samuel Huntington Sidney Jones Syafii Maarif

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Cancel Kirim Ulasan