Rakaman Lepak Maqasid, Eekmal Ahmad membincangkan tentang Revolusi Kebudayaan, salah satu peristiwa penting dalam politik moden. Beliau memperkenalkan tentang watak-watak penting dalam Parti Komunis China daripada watak-watak besar seperti Mao, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping sehingga watak-watak kecil yang memainkan peranan dalam parti tersebut.