Fathi Aris Omar, membincangkan buku John Stuart Mill, On Liberty di dalam rakaman video Google Hangout anjuran Universiti Terbuka Anak Muda.