Di awal abad ke-19 dua orang bangsawan Perancis mendapat  watikah dari raja Louis-Phillipe untuk melawat Amerika selama sembilan bulan bagi melihat sistem penjara di negara tersebut. Hasil dari lawatan tersebut mereka menulis sebuah buku ilmiah tetangsistem penjara.  Tetapi tulisan tersebut sudah lama dilupakan.

Tetapi seorang dari mereka, Alexis de Tocqueville, menulis De la démocratie en Amérique (Demokrasi di Amerika) , menjadi sebuah adi karya dan membariskan penulisnya sebagai salah seorang pemikir demokrasi yang terpenting hingga kini. Demokrasi di Amerika sehingga kini adalah salah satu teks terpenting demokrasi dan penterjemahannya dari bahasa asal (dan bukan dari versi-versi Democracy in America) amat kita nanti-nantikan dan suatu kewajipan untuk memperkayakan wacana demokrasi.

Bila seorang anak muda yang sedang belajar di Universiti Princeton mengatakan “we must go beyond Anwar,” saya lebih dari bersetuju. Tetapi bagaimana dan di mana kita bermula? “Di Amerika, presiden Obama tidak diminta menulis buku atau rencana dalam jurnal ekonomi tetang dasar ekonomi atau dasar luarnya. Itu adalah tugas professor universiti atau penyelidik di Brookings Institution dan Council of Foreign Relations,” jawab saya. Saya tidak terkagum dengan orang-orang yang kelihatan bijak, intelektual yang sering mengulangi ungkapan “we must go beyond Anwar” kerana saya telah mendengarnya lebih dari sepuluh tahun. Dan dalam masa yang panjang itu, Keadilan, parti yang diidentifikasikan dengan Anwar,  yang bermula dari sebuah parti nyamuk dan telah menjadi pemimpin parti-parti pembangkang yang telah menafikan majoriti 2/3 BN, mereka sendiri tidak memberikan wacana yang ‘beyond Anwar’.

Mungkin kita boleh melebar dan memperkayakan wacana demokrasi dengan meneliti beberapa aspek dari tulis de Tocqueville. Dan yang sedikit lucunya di sini, saya belum mendengar ide-ide filasuf demokrasi tersebut oleh sarjana atau intelektual. Di Malaysia saya hanya mendengarnya dari wacana Anwar Ibrahim.

Kesempatan untuk mengangkat buah fikiran de Tocqueville terbuka di forum “Demokrasi Liberal dan Demokrasi Muslim” anjuran sekumpulan aktivis muda demokrasi yang ingin tahu jalur-jalur demokrasi di Malaysia dan perbedaan pemikiran yang berada dalam jalur-jalur tersebut.

Bagsawan Perancis itu kagum. Beliau melihat kebebasan dan persamaan bukan sekadar cita-cita murni,  angan-angan atau slogan. Bahkan di ayat pertama bukunya de Tocqueville menulis: “Tidak ada perkara baru yang lebih terkesan oleh saya semasa berada di sana yang melebih dari  persamaan keadaan.  Mudah untuk menyaksikan betapa mendalamnya  kesan hakikat  asasi ini dalam keseluruhan masyarakat. Ia menghalakan pendapat orang ramai dan, mewarnai hukum, melahirkan peraturan untuk mereka yang memerintah dan kebiasaan khusus kepada yang diperintah.” Beliau seorang aristokrat dan feodalisme Perancis punya sejarah yang panjang sejak abad ke-12 apabila tanah-tanah dibahagi di kalangan beberapa keluarga.

Tetapi pendapat de Tocqueville yang saya petik untuk forum di malam tersebut adalah tentang kepelbagaian dan warna warni demokrasi. Demokrasi Amerika memukau bangsawan dan pemikir Perancis tersebut. Dan beliau yakin demokrasi tersebut akan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Eropah.  Namun beliau menyedari setiap demokrasi akan diwarnai oleh naluri, kebiasaan hati, gerak rasa setiap masyarakat. Habits of the heart, satu ungkapan yang beliau cipta dan kemudian menjadi popular sebagai tajuk kepada kajian Robert N. Bellah terhadap peranan agama dalam kehidupan Amerika.

Alexis de Tocqueville
Alexis de Tocqueville

Kebudayaan, psikilogi, kehidupan sosial Amerika melahirkan demokrasi yang bersifat Amerika. Tetapi, tanya de Tocqueville, apakah kita ingin menafikan hak bangsa lain, kerana agamanya, kebudayaan, nilai sosial yang berlainan melahirkan demokrasi yang berlainan warnanya? Berdasarkan paradigma De la démocratie en Amérique apakah tidak mungkin adanya demokrasi ala Islam?

“Istilah demokrasi muslim,” saya berhenti berucap, meraba-raba mencari kosa kata yang sesuai, “adalah problematik.” Saya dengar audiens ketawa dalam dewan yang lebih separuh kosong.  YB Dr. Zulkifly Ahmad, rakan panel dari Pas, turut ketawa. Beliau kemudian mengatakan istilah ‘problematik’ itu amat lunak.

Di abad ke-21 demokrasi hanya ada dua jalur, demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Jalur-jalur demokrasi yang lainnya hanyalah campuran kepada unsur-unsur yang terdapat dalam kedua jalur tersebut. Demokrasi terhasil dari gerakan Pencerahan dan Liberalisme untuk yang menentang pemerintan kuku besi dan kongkongan terhadap kebebesan manusia. Pemerintahan mutlak dari system raja menimbulkan pelbagai kezaliman dan ketidakadilan. Pendukung system pemerintahan raja mutlak berhujah hak dan kuasa mutlak tersebut diberikan oleh Tuhan. Hujah tersebut dipatahkan oleh filasuf John Locke yang membuka lembaran baru dalam falsafah politik moden.

Aspek terpenting dari pemikiran Locke, selain hak untuk memberontak dan menjatuhkan kerajaan yang zalim, adalah kekudusan hak milik peribadi. Tanpa hak pemilikan tidak akan ada kebebasan. Menghapus kongkongan terhadap perdagangan juga menjadi aspek penting dalam perjuangan politik liberal mendapat pengungkapan paling jitu dari tulisan Adam Smith. Penghapusan kuasa mutlak pemerintah, hak pemilikan, pemerintahan hukum dan perdangan bebas menjadi tunggak kepada demokrasi liberal.

Kemunculan gerakan sosialisme di penghujung abad ke-19 membawa visi baru dalam bidang sosial dan ekonomi. Visi ini menolak pasar, konsep tangan tersebunyi Adam Smith, sebagai asas dan prinsip organisasi ekonomi. Visi sosialisme ini membawa jalur baru dalam demokrasi, jalur demokrasi sosial.

Maka persaingan dalam dunia demokrasi adalah antara demokrasi liberal dengan demokrasi sosial. Ada pihak yang melihatnya sebagai persaingan yang dokmatis, tetapi ada juga pihak melihat setiap jalur mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing maka mereka ingin mengambil unsur-unsur terkuat dari kedua jalur dan menghasilkan sintesis.

Revolusi pemikiran ekonomi yang dicetuskan oleh J.M Keynes, seorang yang hidup dalam system demokrasi liberal, memberikan hujah-hujah untuk tindakan pemerintahan dalam ekonomi dan mendorong demokrasi liberal mengambil inisiatif-inisiatif sosial yang bersifat sosialistik. Tetapi sejak tahun-tahun 1980an berlaku pemberontak terhadap Keynesianisme dan kerajaan besar. Kerajaan dituntut mengurangkan peranan tangan zahirnya dari pasar. Tetapi setelah lebih satu dekad kebangkitan semula demokrasi liberal dan tangan tersembunyi; dan setelah berlaku krisis ekonomi yang bermula dari Amerika bukan sahaja Keynesianisme dan dasar-dasar sosial kembali mendapat prestij yang hilang tetapi dianggap satu kemestian.

Terdapat aliran politik di Eropah yang menamakan dirinya sebagai demokrasi Kristian. Aliran ini mendapat ransangan dari risalah Pope Leo XII  Rerum Novarum di abad ke-19 dan diperkokohkan oleh risalah Pope Pius XI Quadragesimo Anno dalam tahun 1931. Namun saya masih melihatnya sebagai adunan dari kedua aliran demokrasi tadi, liberal dan sosial, ditambah dengan penekanan kepada aspek moral yang bersumberkan ajaran Kristian.

Dengan kemunculan Turki dan Indonesia dalam peta demokrasi global dan peranan parti-parti Islam dalam negara-negara tersebut apakah akan muncul satu demokrasi yang berwajah Islam. Apakah demokrasi tersebut telah mempunyai unsur-unsur tersendiri untuk melayakkannya membuka satu kategori demokrasi yang baru? Saya teringat kepada kata-kata Kung Fu Tze: mingbuzheng yanbushun – kalau istilahnya tidak tepat, apa yang dikatakan tidak boleh diikuti.

Tulisan ini telah diterbitkan di Suara Keadilan dengan tajuk ‘Mencari Demokrasi Islam’, edisi 3-9 Ogos, Bil. 193 dan diterbitkan semula dengan kebenaran di JalanTelawi.com.

Khalid Jaafar merupakan Pengarah Institut Kajian Dasar.